Visie

“We kunnen de dood als gespreksonderwerp niet mijden.
Het gaat om verbinding, met elkaar spreken, durven vragen hoe het echt gaat.
Dan zul je merken dat dit soort lastige zaken hele verbindende gespreksonderwerpen zijn.”
Prof. Dirk De Wachter

De dood hoort onherroepelijk bij het leven. Bij sommigen komt de dood na een lang en vervuld leven, bij anderen komt hij veel te vroeg. Voor de ene verwacht en aangekondigd, voor de ander plots en onverwacht.
Wie weet dat hij zich in de laatste fase van zijn leven bevindt, omwille van een hoge leeftijd of omdat er door ziekte geen perspectief op beterschap meer is, denkt meestal na over de dood, over het afscheid dat eraan komt. Daarover een gesprek aangaan, is niet altijd gemakkelijk.

De amfoor – de vaas met open bodem – staat symbool voor het verhaal dat bij het einde van het leven wordt doorgegeven.

Een eindelevensgesprek of Amforagesprek kan in deze fase erg betekenisvol zijn.
Een Amforagesprek vindt plaats wanneer

er geen perspectief op beterschap meer is
het leven je dwingt om het geleefde leven af te ronden
je een balans van je leven wil opmaken
je misschien voor het eerst echt over de dood durft nadenken

Spirituele zorg is de vierde pijler van de palliatieve zorg. Het is een erg belangrijk maar vaak onderbelicht onderdeel van de palliatieve zorg. Veel zorgverleners weten niet goed hoe deze dimensie plaats te geven in de zorg. Afscheid dat verbindt is een mogelijk antwoord op deze nood. Wij leiden vrijwilligers en professionals uit de palliatieve sector en uit woonzorgcentra op om een eindelevensgesprek te voeren en uit te werken in een verhaal. Iemand die zich aan het einde van het leven bevindt, kan vaak gemakkelijker aan een tussenpersoon vertellen wat hem op dat moment bezighoudt, dan aan zijn naasten, familie of dichte vrienden. Het verhaal wordt mooi vorm gegeven en als geschenk teruggegeven.
Zo wordt verbondenheid gecreëerd, over de dood heen.

‘How people die remains in the memories of those who live on.’
Cicely Saunders

De Britse Cicely Saunders (1918 -2005) was arts, sociaalwerker en verpleegster
en grondlegger van de moderne hospicebeweging.