Wijziging data 2e trainingsreeks – inschrijven kan nog

Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen.

De huidige training verloopt goed, de cursisten leren snel bij. Op dit moment verloopt de begeleiding online en we hopen eind mei de draad met de live-lesdagen weer op te pikken.

Door de onderbreking ten gevolge van Covid-19, zijn we genoodzaakt de data voor de 2e training (Vilvoorde) te herschikken.
Dat betekent dat de 2e trainingsreeks plaatsvindt op:
donderdagen 28 mei, 18 juni, 17 september en 15 oktober.
Deze data zijn nog steeds onder voorbehoud en worden zo nodig aangepast in functie van de opgelegde COVID-19 maatregelen op dat moment.

Er zijn nog een aantal plaatsen vrij. De ervaring van de huidige cursisten leert dat dit concept – een Amforagesprek voeren – een betekenisvol en haalbaar aanbod is om vragen bij het einde van het leven, in de palliatieve context en in woonzorgcentra, ter sprake te brengen.