Gemotiveerde groep

Photo by Chang Duong on Unsplash
Photo by Chang Duong on Unsplash

Op korte tijd schreven gemotiveerde zorgverleners en vrijwilligers zich in voor de training Eindelevensverhalen schrijven. De sessie in Gent is intussen volzet. Zij zijn overtuigd van het belang om mensen, wiens leven ten einde loopt, te laten vertellen over wat hen bezighoudt over leven en dood. Ook hun diensthoofd of directie is daarvan overtuigd en wil uitdrukkelijk op dit aanbod inzetten en dit integreren binnen hun palliatieve setting of binnen het woonzorgcentrum.

De motivatiebrieven van de deelnemers zijn veelbelovend. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking en zullen veel van elkaar leren. Hopelijk leggen we hiermee een basis voor een methodiek die het afscheid en praten over het levenseinde (nog) meer bespreekbaar maakt en vooral ook tastbaar maakt voor de betrokkene en voor de naaste.