Onderzoek spirituele noden

Foto: Sofie Blancke

“De grote vragen van het leven bespreek je niet zo gemakkelijk.
Vaak is het zoeken naar woorden. Patiënten voelen doorgaans heel goed aan
of ze met dit soort ervaringen terechtkunnen bij iemand anders.”

Uit: Van levenskunst tot stervenskunst – over spiritualiteit in de palliatieve zorg. Carlo Leget

Aansluitend bij Afscheid dat verbindt werkt Hilde Ingels aan de Arteveldehogeschool aan een onderzoek rond spirituele noden in de palliatieve zorg. Dit pilootonderzoek brengt in kaart of en hoe de teams van de palliatieve eenheden van 29 Vlaamse ziekenhuizen aandacht hebben voor de spirituele noden bij de mens in zijn laatste levensfase.
Een gemotiveerde adviescommissie, met experten en onderzoekers die betrokken zijn op dit thema, fungeert als klankbord en ondersteunt de onderzoeker. Een eerste bijeenkomst was veelbelovend. Tegen het einde van het academiejaar presenteren we de resultaten.